ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Custom Parts / CNC

Κατασκευή εξαρτημάτων υψηλής ακρίβειας και πολυπλοκότητας μέσω εργαλειομηχανών CNC υψηλής τεχνολογίας και λογισμικών προγραμμάτων CAD/CAM

Εάν οι ανάγκες σας ξεπερνούν την χρηστικότητα των πλαστικών μερών και υλικών, σας παρέχουμε την δυνατότητα κοπής σε CNC υψηλής ακρίβειας 3 αξόνων (HAAS SUPER MINI MILL 2), με επαναληψημότητα στις ανοχές 3-5micron, και μέγεθος κοπής 300mmx500mm.

custom 3d printer parts cnc
custom parts cnc
Drop us a message

You're in the right place! Just drop us a message. How can we help?

Or see contact page
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.