ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3D Scanning

Η τεχνολογίας της τρισδιάστατης σάρωσης (3D Scanning) δίνει τη δυνατότητα της ταχείας δημιουργίας τρισδιάστατου μοντέλου σε ψηφιακό αρχείο (3D Model)

Με τη χρήση νέων τεχνολογιών σάρωσης, μπορούμε να ψηφιοποιήσουμε σε τρισδιάστατη μορφή, το αντικέιμενο (ή το άτομο) που επιθυμείτε, και έπειτα να παρέμβουμε και να τροποποιήσουμε κατά οποιονδήποτε τρόπο ώστε να το προσαρμόσουμε στις ανάγκες σας.

3d portable scanner
3D scanning
scanning 3d model
Drop us a message

You're in the right place! Just drop us a message. How can we help?

Or see contact page
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.